8-23 8-23

Trường ĐHCN Việt-Hung tuyển sinh Đại học chính quy năm 2018 với: 08 ngành, 23 chuyên ngành

Đường dây nóng

xét tuyển đại học 2016 0912 355 219
xét tuyển đại học 2016 0974 966 966
xét tuyển đại học 2016 0988 776 320