Ngành: Công nghệ kỹ thuật Ô tô

Được đăng: Thứ tư, 12 Tháng 3 2014

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số: xx/QĐ-ĐHVH ngày ...tháng . . . năm ...)

Tên chương trình: Công nghệ kỹ thuật Ô tô

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Ô tô

Hình thức đào tạo: Chính quy, tập trung

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân

Thời gian đào tạo: 3 năm

1. Mục tiêu đào tạo

2. Chương trình đào tạo

3. Chuẩn đầu ra:

3.1 Chuẩn về kiến thức

3.2 Chuẩn về kỹ năng

3.2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

3.2.2. Kỹ năng mềm

3.3 Chuẩn về thái độ - phẩm chất

3.4 Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

 

Chia sẻ

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn