Ngành: Kinh tế

Được đăng: Thứ tư, 12 Tháng 3 2014

 CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số: xx/QĐ-ĐHVH ngày ...tháng . . . năm ...)

Tên chương trình: Kinh tế

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Ngành đào tạo: Kinh tế

Hình thức đào tạo: Chính quy, tập trung

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân

Thời gian đào tạo: 3 năm

1. Mục tiêu đào tạo

2. Chương trình đào tạo

3. Chuẩn đầu ra:

3.1 Chuẩn về kiến thức

3.2 Chuẩn về kỹ năng

3.2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

3.2.2. Kỹ năng mềm

3.3 Chuẩn về thái độ - phẩm chất

3.4 Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân đại học về Kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội; nắm vững kiến thức cơ bản về quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức chuyên sâu về kinh tế; có tư duy nghiên cứu độc lập, có năng lực tự bổ sung kiến thức và tiếp tục học tập nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu của công việc.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1.Về kiến thức: Cử nhân Kinh tế được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản của cử nhân Kinh tế về quản lý, quản trị kinh doanh và kinh tế học hiện đại liên quan đến các hoạt động đầu tư; Có kiến thức rộng về lý luận và thực tiễn của kinh tế thị trường; Có đủ năng lực tham gia phân tích, hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách, chương trình đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên phạm vi nền kinh tế, ngành và địa phương cũng như các doanh nghiệp. Những kiến thức chuyên ngành tập trung nhiều vào khả năng tiến hành các hoạt động đầu tư và quản lý đầu tư.

1.2.2.Về kỹ năng: Có năng lực thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư, kỹ năng phân tích, tổng hợp, khái quát vấn đề, khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm để giải quyết hiệu quả công việc trong chuyên môn. Có năng lực xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư ở tầm vĩ mô và vi mô thể hiện ở các hoạt động liên quan đến huy động và sử dụng vốn một cách hiệu quả.

1.2.3.Về thái độ: Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp; tôn trọng và chấp hành pháp luật; có ý thức tổ chức kỷ luật; năng động, nhiệt tình và có tinh thần hợp tác trong công việc.

1.2.4.Vị trí và nơi làm việc sau khi tốt nghiệp: Có thể làm việc tại các cơ quan của nhà nước và tổ chức xã hội từ trung ương đến địa phương trong lĩnh vực liên quan đến đầu tư như trong các hoạt động quản lý kinh tế, trong các loại hình doanh nghiệp; nghiên cứu viên trong các viện nghiên cứu kinh tế, giảng viên trong các trường đại học, nghiên cứu viên hoặc nhân viên tư vấn trong các tổ chức tư vấn trong nước và quốc tế. Với cử nhân chuyên ngành Kinh tế Đầu tư có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ chủ yếu liên quan đến: (1) Công tác quản lý đầu tư, quản lý tài chính, xây dựng và triển khai các kế hoạch đầu tư phát triển trong doanh nghiệp; (2) Công tác quản lý đầu tư bao gồm cả quản lý các dự án đầu tư ở các ngành, địa phương và doanh nghiệp; (3) Hoạt động huy động và sử dụng vốn của các tổ chức.

1.2.5.Trình độ ngoại ngữ và tin học: Đạt trình độ về ngoại ngữ và tin học theo chuẩn đầu ra của Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung 

1.2.6. Ngành Kinh tế gồm 04 chuyên ngành: 

                   1. Kinh tế đầu tư

                   2. Kinh tế quản lý

                   3. Kinh tế tài nguyên và môi trường

                   4. Kinh tế kế toán

                       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

»Tải về: Phiếu đăng ký xét tuyển đại học kỳ thi THPT quốc gia khóa 40

                           Phiếu đăng ký xét tuyển đại học theo kết quả Học bạ lớp 12 khóa 40

»Đăng ký xét tuyển trực tuyến: http://tuyensinh.viu.edu.vn/xet-tuyen-truc-tuyen.html

Chia sẻ

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn