Ngành: Kinh tế

Tên ngành:   Kinh tế  (Mã ngành:  7310101) 

   

Các chuyên ngành: Kinh tế quản lý

                                Kinh tế đầu tư

                                Kinh tế hộ gia đình

                                Logistics

                                Kinh tế quản trị thương mại

                                Kinh tế xây dựng

                                Kế toán

                                Kinh tế thương mại.

 

Mô tả chung: Kinh tế là ngành được trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kinh tế học ứng dụng trong khu vực công và khả năng quản lý khu vực công; có kiến thức và kỹ năng phân tích, đánh giá, hoạch định và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trong các lĩnh vực quản lý kinh tế, kế toán, tài nguyên, đầu tư… của  các cơ quan Bộ ngành, chính phủ, các cơ quan quản lý trung ương và địa phương (kể cả cấp, xã, phường);  các tổ chức phục vụ lợi ích công cộng, các quỹ học bổng hoặc từ thiện, các tổ chức và viện nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận quốc tế, các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp, các công ty tư vấn, công ty tài chính, bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, truyền thông, công ty đa quốc gia, các công ty khoa học và công nghệ ứng dụng,…

         Kiến thức chuyên môn:

-  Có kiến thức sâu rộng và trình độ chuyên môn cao về kinh tế và quản lý kinh tế, có khả năng vận dụng các lý thuyết kinh tế để phân tích, đánh giá các hoạt động kinh tế và dự báo những biến động của nền kinh tế;

-  Có kiến thức chuyên sâu về kinh tế cả ở tầm vĩ mô và vi mô tương ứng với chuyên ngành đào tạo; Có kiến thức chuyên sâu về kế toán doanh nghiệp; Có kiến thức chuyên sâu về tài nguyên môi trường;

-  Có khả năng am hiểu, phân tích, đánh giá, hoạch định và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở các đô thị, có khả năng lập và phân tích báo cáo tài chính;

-  Có khả năng hoạch định các vấn đề về kinh tế tài nguyên như tài nguyên đất, tài nguyên rừng, tài biển…;

-  Có khả năng giải quyết các vấn đề kinh tế.

Kiến thức quản lý

-  Cử nhân Kinh tế có kỹ năng về hoạch định, tổ chức và điều hành doanh nghiệp, tổ chức công việc cá nhân, có kiến thức sâu rộng và trình độ chuyên môn cao về kinh tế và quản lý kinh tế, có khả năng vận dụng các lý thuyết kinh tế để phân tích, đánh giá các hoạt động kinh tế và dự báo những biến động của nền kinh tế

 

Năng lực thực tiễn

-  Nắm bắt các nguyên lý cơ bản về quản lý kinh tế trong đơn vị dưới điều kiện mở và hướng ra toàn cầu; Tham gia vào quá trình hoạch định đường lối, chiến lược, định hướng, chính sách phát triển kinh tế; xây dựng nên cơ chế và thể chế quản lý kinh tế ở các đơn vị kinh tế thuộc các thành phần kinh tế khác nhau; Ứng dụng được lý thuyết vào thực tiễn xây dựng và thực thi chiến lược, chính sách.

-  Vận dụng được kiến thức chuyên môn về kế toán vào thực tiễn như: kế toán, kiểm toán, tài chính, thuế… tại các doanh nghiệp, đơn vị, các công ty kiểm toán, các tổ chức tài chính - tín dụng, các cơ quan quản lý nhà nước.

-  Biết xây dựng kế hoạch, điều tra đánh giá hiện trạng và lập bản đồ quy hoạch sử dụng tài nguyên và môi trường, phát triển các mô hình sinh thái bền vững, các khu bảo tồn thiên nhiên và du lịch; Biết phân tích, đánh giá tác động môi trường và xây dựng chính sách môi trường.

-  Có khả năng tổng hợp, phân tích các thông tin thu thập được về thực trạng các nguồn lực, các điều kiện kinh tế xã hội, tiềm năng của đất nước...để đưa ra các phương án hoạt động tối ưu nhằm sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực như tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động cho doanh nghiệp 

Vị trí việc làm sau tốt nghiệp:

-   Cán bộ quản lý kinh tế, quản lý hành chính, tài chính,  nhân sự, tiền lương, quản lý tài nguyên

-   Chuyên viên kế toán, kiểm toán, thuế

-   Chuyên viên kinh tế tổng hợp khối doanh nghiệp trong và ngoài nhà nước

-   Chuyên gia về tài nguyên môi trường

-   Lập dự án, quản lý dự án, thẩm định các dự án đầu tư

-   Cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục và viện nghiên cứu liên quan. 

 Phim tài liệu: Hà Nội với câu chuyện tương lai

Tai lieu VIU p023

Tai lieu VIU p024

 

Giới thiệu thông tin về Trường ĐHCN Việt - Hung

Giới thiệu về đất nước Hungary

Giới thiệu ngành Kinh tế

Có thể tải về:   Phiếu đăng ký xét tuyển đại học K45 theo kết quả Học bạ lớp 12

Hoặc có thể đăng ký trực tuyến:  http://tuyensinh.viu.edu.vn/xet-tuyen-truc-tuyen.html

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐHCN Việt-Hung

 

 

 

Chia sẻ

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn