HKVH 2013: Chụp ngoại cảnh tại Làng cổ Đường Lâm

Chụp hình ngoại cảnh của các thí sinh lọt vào vòng chung khảo tại tại Làng cổ Đường Lâm

Hoa khôi Việt - Hung 2011: Hoạt động thể thao

Chụp hình ngoại cảnh của các thí sinh lọt vào vòng chung khảo tại Thiên Sơn Suối Ngà