• TB1-2021
  • TB2-2021
  • TS324
  • TS1119
  • VH-20-11

    Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

T/B tuyển sinh Đại học năm 2014

Được đăng: Thứ hai, 17 Tháng 2 2014
Tuyển sinh du học tại Hungary năm 2014

Trường ĐHCN Việt-Hung tuyển sinh Đại học chính quy năm 2014 với: 08 ngành, 20 chuyên ngành.

Xem tiếp...

Tuyển sinh du học tại Hungary năm 2014

Được đăng: Thứ ba, 21 Tháng 1 2014
Tuyển sinh du học tại Hungary năm 2014

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Hung-ga-ri năm 2014

Xem tiếp...

Kế hoạch nhập học cho hệ ĐHLT năm 2013

Được đăng: Thứ năm, 19 Tháng 9 2013

Trường ĐHCN Việt - Hung thông báo nhập học cho hệ ĐHLT năm 2013 vào ngày 22/09/2013.

Xem tiếp...

Danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2(năm 2013) vào trường ĐHCN Việt - Hung

Được đăng: Thứ ba, 10 Tháng 9 2013

Trường ĐHCN Việt - Hung thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển Nguyện vọng 2 kỳ thi Đại học, Cao đẳng năm 2013.

Xem tiếp...

Hướng dẫn nhập học cho tân sinh viên 2013

Được đăng: Thứ bảy, 17 Tháng 8 2013

Hướng dẫn liên quan đến hồ sơ, thủ tục nhập học, lựa chọn địa điểm học cho tân sinh viên 2013 trường ĐHCN Việt - Hung

Xem tiếp...

TT55-quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

Được đăng: Chủ nhật, 30 Tháng 12 2012

Căn cứ Luật Giáo dục Đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ và cơ quan ngang Bộ

Xem tiếp...

Danh sách thí sinh trúng tuyển liên thông CĐ, ĐH 2012

Được đăng: Thứ hai, 22 Tháng 10 2012

Điểm chuẩn và quyết định trúng tuyển

Xem tiếp...