• banner_tuyensinh2017_viu_vhd01_7551
  • hoptacdaotao2015

    Chương trình: Cử nhân Quản trị kinh doanh có gia trị toàn cầu

  • banner_tuyensinh2017_viu_vhd_5

Hướng dẫn nhập học cho tân sinh viên 2013

Được đăng: Thứ bảy, 17 Tháng 8 2013

Hướng dẫn liên quan đến hồ sơ, thủ tục nhập học, lựa chọn địa điểm học cho tân sinh viên 2013 trường ĐHCN Việt - Hung

Xem tiếp...

TT55-quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

Được đăng: Chủ nhật, 30 Tháng 12 2012

Căn cứ Luật Giáo dục Đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ và cơ quan ngang Bộ

Xem tiếp...

Danh sách thí sinh trúng tuyển liên thông CĐ, ĐH 2012

Được đăng: Thứ hai, 22 Tháng 10 2012

Điểm chuẩn và quyết định trúng tuyển

Xem tiếp...