Được đăng: Thứ tư, 16 Tháng 5 2018

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN HỌC BẠ LỚP 12 THPT

 

Xem tiếp...

Được đăng: Thứ tư, 21 Tháng 3 2018

Đề án tuyển sinh 2018

Xem tiếp...

Được đăng: Thứ sáu, 09 Tháng 2 2018

Thông báo tuyển sinh đại học 2018

Xem tiếp...

Được đăng: Chủ nhật, 05 Tháng 3 2017

Thông báo tuyển sinh Đại học khóa 41 năm 2017

Thông báo tuyển sinh Đại học khóa 41 năm 2017

Xem tiếp...

Được đăng: Thứ hai, 19 Tháng 9 2016

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2017

Trường ĐHCN Việt-Hung xét tuyển hệ ĐẠI HỌC chính quy ở 8 ngành và 22 chuyên ngành đào tạo.....

Xem tiếp...

Được đăng: Thứ hai, 19 Tháng 9 2016

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG & TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 2016

Trường ĐHCN Việt-Hung xét tuyển trực tiếp trình độ Cao đẳng chính quy và Trung cấp chuyên nghiệp ......

Xem tiếp...