Được đăng: Chủ nhật, 05 Tháng 3 2017

Thông báo tuyển sinh Đại học khóa 41 năm 2017

Thông báo tuyển sinh Đại học khóa 41 năm 2017

Xem tiếp...

Được đăng: Thứ hai, 19 Tháng 9 2016

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2017

Trường ĐHCN Việt-Hung xét tuyển hệ ĐẠI HỌC chính quy ở 8 ngành và 22 chuyên ngành đào tạo.....

Xem tiếp...

Được đăng: Thứ hai, 19 Tháng 9 2016

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG & TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 2016

Trường ĐHCN Việt-Hung xét tuyển trực tiếp trình độ Cao đẳng chính quy và Trung cấp chuyên nghiệp ......

Xem tiếp...

Được đăng: Chủ nhật, 18 Tháng 9 2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY KHÓA 40 NĂM 2016

Trường ĐHCN Việt - Hung tuyển sinh đại học liên thông chính quy năm 2016 với 300 chỉ tiêu cho các ngành.

Xem tiếp...

Được đăng: Thứ sáu, 08 Tháng 4 2016

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2017 và CÁC NĂM SAU

Có thể tải về: Đề án tuyển sinh 2017

 

 

Được đăng: Thứ sáu, 08 Tháng 4 2016

Thông báo tuyển sinh chương trình cử nhân tại Niels Bock Copenhagen - Đan Mạch 2016

Tuyển sinh chương trình cử nhân Quản trị kinh doanh do NIELS BROCK COPENHAGEN - ĐAN MẠCH Cấp bằng

Xem tiếp...

Được đăng: Thứ năm, 07 Tháng 4 2016

Thông báo tuyển sinh Đại học năm 2017

Trường ĐHCN Việt-Hung tuyển sinh Đại học chính quy năm 2016 với: 08 ngành, 22 chuyên ngành. 

Xem tiếp...

Được đăng: Thứ hai, 04 Tháng 4 2016

Thông báo tuyển sinh chương trình cử nhân học tại IBS-Hungary 2016

Tuyển sinh chương trình cử nhân Quản lý tài chính do Trường Đại học Buckingham (Anh Quốc) cấp bằng...

Xem tiếp...

Được đăng: Thứ ba, 23 Tháng 2 2016

Tuyển sinh Đại học chính quy năm 2016

Trường ĐHCN Việt-Hung tuyển sinh 2000 chỉ tiêu Đại học chính quy năm 2016 với 08 ngành, 22 chuyên ngành, . . .

Xem tiếp...