Trường đại học có mức thu học phí thấp?

22/02/2024 - Lượt xem: 6115

        Học phí là vấn đề nhiều bạn thí sinh quan tâm khi lựa chọn trường đại học. Đặc biệt trong những năm gần đây học phí các trường đại học đều tăng mạnh do vấn đề tự chủ tài chính, lạm phát,… Do vậy, thí sinh quan tâm và tìm hiểu nhiều hơn về vấn đề học phí để chọn trường đại học, đảm bảo vừa sức với khả năng kinh tế của gia đình. Các trường có mức học phí tăng mạnh đều là các trường đang và sẽ áp dụng cơ chế tự chủ.

        Học phí hiện nay ở các trường đại học có nhiều mức khác nhau. Hầu hết các trường đều có mức học phí năm sau cao hơn năm trước và sẽ tiếp tục tăng. Các trường đại học đều đã công bố lộ trình tăng học phí từng năm thể hiện trong các đề án tuyển sinh của các trường đại học.

Mức học phí đại học hiện có sự chênh lệch khá lớn giữa các trường công lập và ngoài công lập, cũng như giữa các ngành đào tạo trong cùng một trường, tùy chương trình đào tạo và tùy trường (công lập, công lập tự chủ, tư thục, quốc tế…). Nếu trước đây học phí các trường đại học công lập chỉ thu theo một mức trần quy định, thì nay trong hệ thống này cũng có nhiều mức khác nhau.

Media/2_TSVIU/FolderFunc/202302/Images/th10-20230220030732-e.jpg

 

Media/2_TSVIU/FolderFunc/202302/Images/th4-20230220030716-e.jpg

 

          Mức học phí các nhóm trường theo thứ tự từ thấp đến cao:

- Ngoại lệ nhóm trường sư phạm, bộ đội, công an là nhóm ngành đặc thù được miễn học phí cho thí sinh trúng tuyển tham gia học, các nhóm trường còn lại thí sinh đều phải đóng học phí khi tham gia học tại trường.

- Các trường đại học công lập chưa tự chủ là nhóm trường có mức học phí thấp nhất. Theo nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ, mức trần học phí đối với trường đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026 như sau:

Media/2_TSVIU/FolderFunc/202302/Images/hoc-phi-20230222033102-e.jpg               Mức trần học phí đối với trường đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên. Mỗi năm học 10 tháng.
 

- Mức học phí thấp thứ hai là nhóm các trường đại học công lập tự chủ: mức học phí được xác định tối đa bằng 2,5 lần so với mức trần học phí chương trình tương đương tại trường công lập chưa tự chủ. Một số trường đại học công lập tự chủ có mức học phí cao ngang ngửa trường đại học tư thục tùy thuộc vào ngành đào tạo, cơ sở vật chất kĩ thuật tại trường. 

        Đối với chương trình đào tạo của trường đại học công lập đạt mức kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định hoặc đạt mức kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn nước ngoài hoặc tương đương, các trường được tự xác định mức thu học phí của chương trình đó trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ sở giáo dục ban hành, thực hiện công khai giải trình với người học, xã hội.

- Nhóm trường có mức học phí cao nhất là các trường đại học tư thục đặc biệt những trường đại học tư thục quốc tế mức học phí có thể lên đến hơn 100 triệu/năm.

        Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ năm 2021 quy định rõ các trường đại học thông báo đầy đủ về chi phí đào tạo, mức thu học phí, mức thu dịch vụ tuyển sinh và khoản thu dịch vụ khác cho lộ trình cả khóa học, từng năm học trong đề án tuyển sinh.

        Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung là trường công lập trực thuộc Bộ Công Thương, là trường công lập chưa tự chủ nên mức học phí thuộc nhóm thấp so với các nhóm trường đại học khác. Năm 2024, lộ trình học phí qua các năm của sinh viên khóa 48 đã được thể hiện trong Đề án tuyển sinh năm 2024 cụ thể như sau:

* Học phí dự kiến đối với sinh viên hệ đại học chính quy:

            Thực hiện thu học phí theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo đối với các trường đại học công lập, cụ thể (dự kiến mức thu) như sau:

         - Khối Kinh tế:     1.410.000đ/ tháng     

                                     Hoặc mức thu tính theo tín chỉ  -  (470.000đ/1 tín chỉ)

         - Khối Kỹ thuật:   1.640.000đ/ tháng     

                                     Hoặc mức thu tính theo tín chỉ  - (576.000đ/1 tín chỉ)      

* Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm học:

Học phí

theo năm

2024-2025

2025-2026

2026-2027

2027-2028

2028-2029

Tổng cộng toàn khóa

Khối Kinh tế

(Cử nhân)

 

14.100.000

 

15.900.000

 

17.900.000

 

20.048.000

 

 

67.948.000

Khối Kỹ thuật

(Cử nhân)

 

16.400.000

 

18.500.000

 

20.900.000

 

23.408.000

 

 

79.208.000

Khối Kỹ thuật

(Kỹ sư)

16.400.000

18.500.000

20.900.000

23.408.000

26.200.000

105.408.000

              (Lộ trình học phí theo quy định của Trường ĐHCN Việt - Hung cho khóa 48)

        Các bạn thí sinh có thể tham khảo mức học phí trên tại trường và đăng ký xét tuyển trực tuyến hoặc xem chi tiết tại https://www.facebook.com/dhcnvh

Media/2_TSVIU/FolderFunc/202404/Images/k-6-20240406054657-e.png
Media/2_TSVIU/FolderFunc/202401/Images/ts-20-20240122070627-e.jpg
Media/2_TSVIU/FolderFunc/202406/Images/305-tb-bgd-24-20240607071141-e.jpg

 

Media/2_TSVIU/FolderFunc/202401/Images/hot-2024-20240110080553-e.jpg
Media/2_TSVIU/FolderFunc/202401/Images/tb2-s4-20240105074356-e.jpg