45
Năm truyền thống
91%
Sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp
100%
Sinh viên thực tập tại các doanh nghiệp uy tín
80.000
Học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp
VÌ SAO CHỌN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT - HUNG?
Là trường đại học công lập - trực thuộc Bộ Công Thương. Gắn kết với triết lý giáo dục " Không ngừng đổi mới, sáng tạo vì người học và sự phù hợp".
Học phí ưu đãi
Cơ sở vật chất hiện đại
Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp
Cơ hội du học tại nước ngoài
Cơ hội việc làm
Môi trường năng động
CÁC NGÀNH - CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
THÔNG TIN TUYỂN SINH KHÓA 46 - 2022
Mã Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung: VHD

Đăng ký

NHỮNG HÌNH ẢNH VỀ TRƯỜNG
Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi giúp sinh viên phát triển năng lực, khả năng tư duy sáng tạo trong thời kỳ hội nhập trong nước và quốc tế