Đáp án tham khảo môn GIÁO DỤC CÔNG DÂN kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

28/06/2024 - Lượt xem: 75

Đáp án tham khảo môn Giáo dục công dân (Tuyensinh247 thực hiện) như sau:

Mã đề 301

made301.jpg

Mã đề 302 -303

made302.jpg

Mã đề 304 - 305 -306

made304.jpg

Mã 307

cong dan 1.jpg

Mã đề 308-309

cong dan 2.jpg

Mã đề 310-311

cong dan 3.jpg

Mã đề 313 - 314 - 315

cong dan 4.jpg

Mã đề 316 - 317 - 318

Cong dan 6.jpg

Mã đề 319

Cong dan 7.jpg

Mã đề 320-321-322

Cong dan 8.jpg

Mã đề 323

cong dan 8b.jpg

Mã đề 324

cong dan 9a.jpg

* Tiếp tục cập nhật...

Media\2_TSVIU\FolderFunc\202406\Images/moc-diem-20240628112023-e.jpg

Media\2_TSVIU\FolderFunc\202406\Images/xet-on-20240628112128-e.jpg

Media/2_TSVIU/FolderFunc/202406/Images/305-tb-bgd-24-20240607071141-e.jpg

* Link đăng kí xét tuyển sớm: https://dkxettuyen.viu.edu.vn/

* Fanpage: https://www.facebook.com/

* Khám phá môi trường học tập VIU: https://tuyensinh.viu.edu.vn/kham-pha-viu.html

 Trung tâm TS&HTSVKN