Đáp án tham khảo môn HÓA HỌC kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

28/06/2024 - Lượt xem: 59

- Gợi ý đáp án môn Hóa học mã đề 201

- Gợi ý đáp án môn Hóa học mã đề 202

- Gợi ý đáp án môn Hóa học mã đề 203

- Gợi ý đáp án môn Hóa học mã đề 204

- Gợi ý đáp án môn Hóa học mã đề 205

-Gợi ý đáp án môn Hóa học mã đề 206

-Gợi ý đáp án môn Hóa học mã đề 207

-Gợi ý đáp án môn Hóa học mã đề 208

-Gợi ý đáp án môn Hóa học mã đề 209

-Gợi ý đáp án môn Hóa học mã đề 210

-Gợi ý đáp án môn Hóa học mã đề 211

-Gợi ý đáp án môn Hóa học mã đề 212

-Gợi ý đáp án môn Hóa học mã đề 213

-Gợi ý đáp án môn Hóa học mã đề 214

-Gợi ý đáp án môn Hóa học mã đề 215

-Gợi ý đáp án môn Hóa học mã đề 216

-Gợi ý đáp án môn Hóa học mã đề 217

-Gợi ý đáp án môn Hóa học mã đề 218

-Gợi ý đáp án môn Hóa học mã đề 219

-Gợi ý đáp án môn Hóa học mã đề 220

-Gợi ý đáp án môn Hóa học mã đề 221

-Gợi ý đáp án môn Hóa học mã đề 222

-Gợi ý đáp án môn Hóa học mã đề 223

-Gợi ý đáp án môn Hóa học mã đề 224

*F5 để tiếp tục cập nhật.....

* Tiếp tục cập nhật...

Media\2_TSVIU\FolderFunc\202406\Images/moc-diem-20240628112023-e.jpg

Media\2_TSVIU\FolderFunc\202406\Images/xet-on-20240628112128-e.jpg

Media/2_TSVIU/FolderFunc/202406/Images/305-tb-bgd-24-20240607071141-e.jpg

* Link đăng kí xét tuyển sớm: https://dkxettuyen.viu.edu.vn/

* Fanpage: https://www.facebook.com/

* Khám phá môi trường học tập VIU: https://tuyensinh.viu.edu.vn/kham-pha-viu.html

 Trung tâm TS&HTSVKN