TS2019 TS19 TB-2019 8 TS324 VH-20-11-trang-chu

Sinh viên nhà trường trong buổi lễ khai giảng năm học mới!

Sinh viên năng động...

Bạn có thể kích hoạt ngay bây giờ để đăng ký xét tuyển trực tuyến Đại học chính quy năm 2019

Sinh viên VIU trên giảng đường trước giờ học

Xét tuyển học bạ lớp 12 THPT

Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Đường dây nóng

xét tuyển đại học 2016 0912 355 219
xét tuyển đại học 2016 0974 966 966
xét tuyển đại học 2016 0988 776 320

Ngành Công nghệ thông tin

Chương trình đào tạo kỹ sư Công nghệ thông tin

Xem tiếp...

Ngành: Quản trị kinh doanh

Chương trình đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh

Xem tiếp...

Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Chương trình đào tạo kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Xem tiếp...

Ngành: Tài chính - Ngân hàng

Chương trình đào tạo cử nhân Tài chính - Ngân hàng

Xem tiếp...

Ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

Chương trình đào tạo kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

Xem tiếp...

Ngành: Công nghệ kỹ thuật Xây dựng

Chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Xây dựng 

Xem tiếp...

Ngành: Công nghệ kỹ thuật Ô tô

Chương trình đào tạo kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Ô tô

Xem tiếp...

Ngành: Kinh tế

Chương trình đào tạo cử nhân Kinh tế

Xem tiếp...